Algemene verkoopvoorwaarden

Door REFRIGO SRL te gebruiken, aanvaardt en erkent u automatisch de algemene voorwaarden van het bedrijf.

1)

Zolang de volledige factuur voor de werkzaamheden niet is betaald, is er geen garantie op de uitgevoerde onderdelen en werkzaamheden en behoudt het bedrijf zich het recht voor om de geïnstalleerde, vervangen of gewijzigde onderdelen en accessoires terug te vorderen en de installatie terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie van voor de tussenkomst van ons bedrijf.

2)

In geval van te late betaling wordt rente in rekening gebracht tegen de geldende maximale wettelijke rentevoet, met een minimum van € 40.

3)

Het verkochte goed blijft eigendom van de verkoper tot de koper volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, en in het bijzonder tot de betaling van de dienst en eventuele accessoires.

4)

In geval van een geschil of geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel (Franstalig) bevoegd.

5)

De eerste 3 reparatie-/onderhoudswerkzaamheden die ons bedrijf bij een klant uitvoert, moeten direct op de dag van de werkzaamheden worden betaald om een vertrouwensrelatie met de klant op te bouwen.